Bij belevingsgericht dagbesteding gaat het vooral om de ontspanning, beleving en het stimuleren van de zintuigen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de prikkels die een client kan ontvangen. Het doel is vooral dat hij of zij een fijne dag heeft en in te spelen op het gevoel.

Uitgangspunten

Er wordt vooral gezocht tussen balans tussen rust en actie. Zo wordt er gekeken naar structuur en de juist dosering van prikkels.

De zintuigen kunnen op verschillende manieren geprikkeld worden door te voelen, zien en luisteren of juist de natuur in te gaan en de focus vooral op de beleving te leggen.

Bij belevingsgerichte activiteiten staat het prikkelen van de zintuigen centraal. soms puur ter ontspanning, maar indien mogelijk kan het ook een therapeutische meerwaarde hebben. Een erg fijne manier om juist actief of in alle rust even helemaal tot jezelf te komen.

Doel

Belevingsgerichte dagbesteding gaat uit van de mogelijkheden, wensen en behoeftes van de client, de begeleiding wordt hierop afgestemd. Dit wordt gedaan door middel van professionele begeleiding welke uitgaat van respectvolle en rustige benadering.

Het doel is om het activeren van de client en het vergoten van de interactie. Dit ter preventie voor eventueel sociaal isolement. Daarbij kan de client worden uitgedaagd tot het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Voorbeelden dagactiviteiten

  • Koken
  • Schilderen
  • Zingen
  • Buiten spelen
  • Wandelen
  • Sportief bewegen
  • Dansen
  • Computeren of Tablet
  • Contact maken met dieren

Voor wie is belevingsgerichte dagbesteding

Geschikt voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking van alle leeftijden. Het programma van de client wordt op individuele doelen en wensen afgestemd.

Het is veelal passief genieten en deelnemen, maar er wordt uiteraard wel gekeken naar de mogelijkheden om de client zelf te activeren. Veel wandelen, voelen in een rustige en kalme omgeving zonder teveel prikkels.

Menu