Ontwikkelingsgerichte dagbesteding is gericht op de zelfstandigheid.

Het versterken van het sociaal emotioneel functioneren en uitbreiding van vaardigheden.

Het is een dagbesteding waarbij onder begeleiding activiteiten worden gedaan die gericht zijn op het behoud van vaardigheden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Uitgangspunten

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding is gericht op het leren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid.

Hierin kun je door passende activiteiten te beleven als deelnemer ontwikkelen. iedereen heeft recht om te leren en iedereen moet zich kunnen ontwikkelen, ongeacht de leeftijd.

Samen met de begeleider wordt er gewerkt aan eigen doelen. Dit kunnen verschillende doelen zijn, bijvoorbeeld het vergroten van sociale vaardigheden, leren koken, omgaan met een tablet.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding biedt o.a. ondersteuning aan personen die nog niet volledig in staat zijn om op eigen kracht alle taken zelf te volbrengen.

Het doel van ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Het belangrijkste doel is vooral dat de persoon zich kan mengen in de huidige maatschappij en de alledaagse dingen zonder moeite en angst kan uitvoeren. Bijvoorbeeld het voeren van een telefoongesprek, het helpen in de keuken of gastvrouw of -heer zijn. Communicatie en samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel.

Daarnaast zijn er nog andere doelen die belangrijk kunnen zijn:

  • Zinvolle daginvulling, structuur en ritme
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie
  • Het voorkomen/verminderen van sociaal isolement
  • Behouden en/of vergroten van vaardigheden zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Bevorderen van het gevoel van eigenwaarde
Geverifieerd door MonsterInsights